Vrijeme kosidbe prispjelo. Dugo kišno razdoblje je završilo, a sada su veliki radovi u livanjskom polju. Župna bašča (6 dunuma) doživjela je svoju transformaciju. Specijalni stroj za usitnjavanje kamena pretvorio je prošlog ljeta neravno tlo u plodnu oranicu.
Strojevi su zamijenili ljude. Velike količine sijena se daju u bescijenje ili njive ostaju nepokošene.

Župni vrt nekad.

Župni vrt danas.