Započeli radovi u crkvi sv. Ante u Čukliću

Najavljeni radovi u župnoj crkvi sv. Ante u Čukliću započeli su 14. travnja 2023. u 10:14 sati. Probno ispitivanje poda u crkvi je pokazalo da ne postoji armirano-betonska ploča, već samo suhi beton, estrih i kamene ploče u formi mozaika. Nova ploča od armirana betona dodatno će povisiti cijenu investicije. Prednost zatečena stanja je u tome što će se visina poda, po okončanju svih radova, dovesti u prijašnji nivo crkve. Izvođač pripremnih radova je firma Dalibora Krstanovića iz Livna.