Nedjeljne mise u Prologu bit ce samo u 10:00 i u 12:00. Ovaj novi raspored vrijedi do okončanja radova u župnoj crkvi.
Radnim danom u Čukliću u vjeronaučnoj dvorani u 7:30.

—————————-

PO ZAVRŠETKU RADOVA VRAĆAMO SE NA UOBIČAJENI RASPORED MISNIH SLAVLJA
Svakim radnim danom u župnoj crkvi u Čukliću u 7.30.

Nedjeljom 9.00 i 10.30 u Čukliću.

Svete mise u filijalnoj crkvi u Prologu su nedjeljom u 12. sati.