Obavijest

Najavljeni radovi o čišćenju crkve i unosu klupa u župnu crkvu odgađaju se za slijedeći tjedan. Detaljne upute o planiranim aktivnostima bit ce objavljene u župnim obavijestima u...

Dimnjačar na krovu

Dimnnjačar Bulje pročistio dimnjak na župnom uredu i udijelio nekoliko zlatnih savjeta. Zima može pokucati na vrata. Praznovjerja nije bilo u susretu s dimnjačarom. Jedino uvjerenje da je odžak dobro...

Žetva je velika, traktora malo.

Vrijeme kosidbe prispjelo. Dugo kišno razdoblje je završilo, a sada su veliki radovi u livanjskom polju. Župna bašča (6 dunuma) doživjela je svoju transformaciju. Specijalni stroj za usitnjavanje kamena pretvorio je prošlog ljeta neravno tlo u plodnu oranicu.Strojevi...